/ / חשבונאות בחקלאות - תכונות של התייחסות

חשבונאות בחקלאות - תכונות של התייחסות

חשבונאות בחקלאות, כמו בבכל תחום אחר, היא מערכת אשר אוספת, רושם ומסכם את כל המידע על הנכס, התחייבויות של הארגון לידי ביטוי במונחים כספיים. הוא מספק תיעוד מתמשך ומקיף של כל הפעולות שנערכו בחווה, ללא יוצא מן הכלל.

חשבונאות בחקלאות: חפצים הכוללים:

- כל רכושו של המפעל החקלאי, הכולל השקעות פיננסיות, מלאי, מזומנים, רכוש קבוע ואחרים;

- ההון של המיזם, הכולל את ההון הסטטוטורי, ההון הרזרבי, עודפים, הון נוסף, וכן קרנות עתודות מיוחדות;

- חבות למפעל זה מארגונים אחרים, וכן לאנשים פרטיים וארגונים, הוא כולל הלוואות, חשבונות זכאים;

- גם חשבונאות בחקלאות שולטת כל הפעולות הכלכליות כי המפעל מבצע ואשר גורם שינויים החובות והרכב של הנכס.

המטרה העיקרית שננקטה על ידי חשבונאות בהחקלאות היא ניתוח ושימוש במידע על מנת לזהות את הסיכויים לפיתוח המפעל, וכן לקבל החלטות ניהוליות נכונות ומבטיחות. המידע החשבונאי המתקבל מיושם ברמות שונות של ניהול. חשבונאות בתחום החקלאות מיושמת ברמה הבין-כלכלית, ברמה הכלכלית והחיצונית הכללית של הניהול בתהליכי הייצור במפעל החקלאי.

אבל חשבונאות בחקלאות היא לא רקפונקציה אינפורמטיבית, היא גם מבצעת פונקציית בקרה, כלומר היא ממחישה את יישום התוכנית הארגונית, מראה את הרווחיות של המפעל החקלאי, וגם מסייעת במניעת כשלים וכשלים בעבודה, אינה מאפשרת שימוש לא רציונאלי במשאבים קיימים ומסייעת להציל את כספי הארגון.

חשבונאות של בעלי חיים וחקלאות עוזר הארגון לפתור בעיות כאלה:

- מאפשר לך ליצור מידע אמין עלנכסי הארגון, פעילותו, המשמשת את המשתמשים הפנימיים, כולל המייסדים, הבעלים ומשתתפי המיזם, וכן משתמשים חיצוניים - נושים, משקיעים, בנקאות, רשויות מס, ספקים ועוד רבים;

- למסור מידע לשליטההקפדה על החקיקה בתוקף במועד העסקאות הקשורות לתנועה של נכסים והתחייבויות, כמו גם עם שימוש בכל המשאבים הקיימים. כל זה חייב להיעשות בהתאם לתקני אושרה על רמת החקיקה, מעריך, ותקנות;

- למנוע ולמנוע התרחשות של תופעות שליליות בפעילות המיזם;

- לזהות עתודות בחווה המסייעים להבטיח את היציבות הפיננסית של הארגון לגייס אותם;

- להעריך את השימוש האמיתי של כל עתודות מזוהה.

בהתאם לחקיקה הנוכחית,עבור הארגון הנכון של חשבונאות בניהול מגוון של עסקאות עסקיות הוא באחריותו של ראש הארגון. זה הוא מי מינה את רואה החשבון הראשי, והוא כבר יש אחריות ישירה על הקמת ותחזוקה של מדיניות חשבונאית, בזמן ואמין המצגת של מידע על מצבו של הארגון במונחים כספיים. החשב הראשי שולט בשימוש הרציונלי של כל הקרנות ומנהל באופן ישיר את כל השירות החשבונאי.

קרא עוד: