/ מהו סגנון מנהיגות ליברלי? סגנונות מנהיגות סמכותיים, דמוקרטיים וליברלים

מהו סגנון מנהיגות ליברלי? סגנונות מנהיגות סמכותיים, דמוקרטיים וליברלים

המדריך הוא מקרה מיוחד של ניהול,מערכת של תהליכים של יחסים בין הממונים לבין הכפופים, מורה ותלמיד. המשימה העיקרית היא לעודד עובדים (ילדים) לנקוט בפעולה פעילה, להשפיע על התודעה הקולקטיבית והאינדיווידואלית. האפקטיביות של תהליך זה, ככלל, תלויה בסגנון המנהיגות. כמו כן יש לקחת בחשבון כי לכל אדם יש נטייה טבעית או מיומנויות מפותחות של תקשורת עם אנשים. קריטריון זה משפיע באופן משמעותי על היווצרות של סגנון ניהול. תן לנו להתעכב על שאלה זו ביתר פירוט.

קונספט של סגנון ניהול

סגנון הניהול הוא המאפיינים של ההתנהגותמנהל תקשורת ביחס לכפופים. המנהיג, המשתמש בו נכון, יוכל להשפיע על העובדים ולגרום להם לעשות את מה שנדרש כרגע. במדע המודרני, כמה מושגים נבחרו החוצה לבחון את היסודות של היווצרות ויישום של סגנונות ניהוליים. תפקודם מושפע מתנאים ונסיבות ספציפיים, אשר נשקול להלן. באופן מסורתי, סגנונות סמכותי, דמוקרטי וליברלי של מנהיגות נבחרים.

ליברלית

עם זאת, כפי שמראה בפועל, לעתים נדירות הם מתפקדים בצורה טהורה, שכן מספר רב של גורמים (חיצוניים ופנימיים) משפיעים על ההתנהגות האנושית.

תכונות של ביטויים וצורות של סגנונות ערבוב וניהול

ראשית, מנהל עובד עם הכפופים,על רמות חינוכיות ותרבותיות, השקפת עולם, השקפה אישית ורגשית. תן לנו לציין אחת הסדירות ביותר ידוע. ככל שהעלות נמוכה יותר, כך קל יותר לראות את הסגנון הסמכותי של המנהיגות. נהפוך הוא, דמוקרטי בטבע כפוף, רגשית ופתוחה בהתנהגות, לא יעבוד עם המנהיג המעדיף סגנון ניהול קשה וציות ללא ספק.

שנית, סגנון הניהול מושפע ספציפיאת התנאים הקיימים, את מידת הבשלות של הקולקטיב ואת לכידותו. אז, במצב קריטי, לעתים קרובות מנהל דמוקרטי יצטרכו ליישם שיטות קשות של ניהול עובדים. בו בזמן, בסביבה שלווה, הוא יכול למשוך את הכל על הבלמים, תוך שימוש בסגנון המנהיגות הליברלית.

סגנון המנהיגות הליברלית מאופיין

שלישית, הזמינות של ניסיון מעשיאת רמת התרבות של המנהל הוא לעתים קרובות מכריע בבחירת תחומי הראשי של ניהול. מנהיג סמכותי יכול לעתים קרובות להתנהג בצורה ידידותית ופתוחה. נהפוך הוא, הדמוקרטיה בשל חוסר השכלה או חוסר היכולת להתנהג כראוי בקבוצה הוא מסוגל לזלזל בכפופים. לעתים קרובות, מנהלים חסרי דאגה מפגינים בפסיביות ההתנהגותית שלהם ודוגמאות לסגנון מנהיגות ליברלי. בדרך זו הם משחררים את עצמם מאחריות לתוצאות פעילותה של החברה.

סמכותי (הנחיה) סגנון המנהיגות בארגון

המאפיינים האופייניים לה הם:

 • ריכוזיות גבוהה של מנהיגות;
 • ניהול איש אחד בקבלת החלטות, בחירת יעדים ואמצעים להשגתם;
 • המנהל אחראי לתוצאה של פעילות החברה, אינו סומך על הכפופים ואינו שואל את דעתם או את עצתם;
 • הצורה העיקרית של תמריצים לעובדים - הוראות ועונשים;
 • שליטה קפדנית על פעילותו של כל פקיד;
 • חוסר יכולת וחוסר נכונות לקחת בחשבון את האינטרסים של העובדים;
 • בתהליך התקשורת, החריפות היא החדות, הטון הלא ידידותי, הטקטליות ולפעמים הגסות.

שכן סגנון המנהיגות הליברלית אופייני

יתרונות חד-משמעיים של היישוםסגנון ניהול ההוראה הם: ריכוז מקסימלי של כל סוגי המשאבים, הנוכחות של הסדר ואת היכולת לחזות את התוצאה הסופית, גם במצב קשה. עם זאת, איפוק של יוזמה אישית ותנועה חד צדדית של ההזמנות זורמת מלמעלה למטה להוביל את העובדה כי אין משוב עם הכפופים. לעתים קרובות זה מוביל להיווצרות של פסיבי וחסר עניין בתוצאות של התנהגות החברה של העובדים.

סגנון מנהיגות דמוקרטית (קולג ') בארגון

המאפיינים האופייניים לה הם:

 • רצון המנהל לגבש פתרונות המתואמים עם העובדים והסגנים;
 • חלוקת אחריות וסמכות בין פקידים;
 • גירוי של יוזמת צוות;
 • מידע שוטף בזמן של הצוות על כל הנושאים החשובים;
 • תקשורת ידידותית ומנומס;
 • נוכחות של אקלים פסיכולוגי חיובי בקבוצה;
 • גמול לעובדים הוא השגת תוצאה חיובית על ידי החברה.

דוגמאות לסגנון מנהיגות ליברלית

המנהיג תמיד מקשיב ומשתמשכל הצעה בונה, ארגון של חילופי מידע רחב, הכפופים לכל העסק של הארגון. עם זאת, האחריות על ההחלטות לא יועברו לעובדים. המצב שנוצר על ידי המנהיג הדמוקרטי, תורם לכך שסמכותו של המנהל נתמכת על ידי סמכותו האישית.

סגנון המנהיגות הליברלית: היתרונות והחסרונות

מין זה הוא להבחין על ידי מגוון של צורות, הבחירה של אשר תלוי בגורמים רבים. ראשית, הבה נדבר על מוזרויותיו. סגנון המנהיגות הליברלית מאופיין בסימנים הבאים.

ראשית, היא נוכחות של השתתפות מינימליתמנהל בתהליך של ניהול צוות. הכפופים להם חופש, הם נשארים לעצמם. עבודתם של העובדים נדירה רק לעתים נדירות. מאפיין זה של סגנון המנהיגות הליברלית, כניתוק מבעיות החברה, גורם לעתים קרובות לאובדן התפקידים של המנהל ובורות למצב העניינים האמיתי.

שנית, שאלות ובעיות נפתרות בלבדקולקטיבית, ודעתו מקובלת כחוק לא כתוב. עם סגנון מנהיגות ליברלי, המנהיג בדרך כלל עוקב אחריו, כמו שאר אנשי הצוות.

שלישית, התקשורת מתבצעת עם כפופים רק באופן פרטי, מנהל חל השכנוע, שכנוע ומנסה ליצור קשר אישי.

סגנון מנהיגות ליברלי לא נבחר במקרה. בדרך כלל הוא הופך להיות אופטימלי במצבים מסוימים ועם כמה מאפיינים של הקולקטיב. הבה נבחן כמה צורות מעורבות.

הממשל הדמוקרטי הליברלי בארגון

סגנון מנהיגות ליברלי-דמוקרטימרמז כי מנהל אמון מלא עם הכפופים לו. וזה רק במבט ראשון נראה כי מצב כזה של עניינים יכול להוביל לחוסר הניהול של החברה.

אופייני לסגנון המנהיגות הליברלית

כזה סגנון מנהיגות ליברלית מעורבתהמאופיינת בעובדה כי המבצעים נוטים יותר מאשר הבוס להבין את כל המורכבות של הפעילות המקצועית. בדרך כלל הוא פופולרי בקולקטיבים יצירתיים, שבו העובדים צריכים עצמאות וביטוי עצמי.

סגנון מנהיגותי ליברלי-ליברלי בארגון

מאופיינת בדואליות מסוימת כאשרקבלת החלטות ניהוליות. מצד אחד, המנהל מעניק לעובדיו חופש מרבי בפתרון בעיות ייצור. אבל בו בזמן, זה דורש תוצאות חיוביות, בלי להתעמק בבעיות ובלי לקחת אחריות.

ליברלית-ליברלית

סגנון מנהיגות ליברלי-קונבנציונלי זה מוביל לעיתים קרובות לרצון-עצמי ולהתנהגות אנרכיסטית של סגניו ביחס לעובדים.

סגנון ניהול דמוקרטי בפעילות פדגוגית

מורה שמדגים זאת בתקשורתסטודנטים, מתמקדת בפיתוח תלמידים. הוא מושך כל תלמיד למשימה משותפת. סגנון זה הוא אחת הדרכים היעילות ביותר לארגון האינטראקציות בין התלמידים והמורה. המורה מסתמך על היוזמה של הכיתה.

סגנון הניהול הסמכותי בפעילות הפדגוגית

המורה בדרך כלל מקבל החלטות ומבטלבעיות של פעילות חיונית של קולקטיב מעמדי. המורה רואה צורך לקבוע את המטרות הספציפיות, ולהמשיך מהרעיונות שלו. הוא מאוד שולט ביישום של כל משימה ומעריך באופן סובייקטיבי לבד את התוצאות שהושגו. סגנון זה הוא יישום טקטיקות של אפוטרופסות ודיקטטורה. אם תלמידי בית הספר יקבלו את עמדת האופוזיציה, המורה יתחיל בעימות.

סגנון הניהול הליברלי בפעילות הפדגוגית

זה נקרא לעתים קרובות מפונק ואנרכי. הסגנון הליברלי של המנהיגות הפדגוגית מאופיין בכך שהמורה נטל אחריות. הוא ממלא את החובות בדרך כלל רשמית, נסוג מתהליך הניהול של הכיתה, נמנע מחונכות וחינוך, ומסתפק בביצועים של פונקציות הוראה בלבד.

ליברלי של מנהיגות פדגוגית

סגנון המנהיגות הליברלית מיישם טקטיקותאי-התערבות, מפגין אדישות וחוסר עניין בבעיות צוות בית הספר. מטבע הדברים, גישה כזו לא יכולה להישאר ללא תוצאות. עבור סגנון המנהיגות הליברלית, אופייני כי הכבוד והשליטה של ​​התלמידים הולך לאיבוד, והמשמעת מתדרדרת. מורה כזה אינו מסוגל להשפיע באופן חיובי על ההתפתחות האישית של תלמידי בית הספר.

מילת מפתח

כל אדם, בהתאם לדעות,אופי, מאפיינים פסיכולוגיים בודדים, מפתחת סגנון ניהול משלה. הבחירה בכיוון יעיל נקבעת על ידי מגוון גורמים:

 • סגנון סמכותי מומלץ ליישם כאשר הארגון את משבר הראש הפך ברור, ואת המצב יוצא מכלל שליטה;
 • דמוקרטית - היא אופטימלית כאשר קבוצת העבודה היא בוגרת מספיק, פועלת בקצב קבוע, יש משמעת וסדר;
 • מנהיגות ליברלית היא הכרחית אם קבוצת העבודה מסוגלת לפעול באופן עצמאי.
 • </ ul </ p>
קרא עוד: