/ / נושאים של מס: מושג, סוגים

מקצועות מס: מושג, סוגים

מסים משפטיים מניחיםהשתתפות חובה של נבדקים בסטטוסים שונים בהם. איך הם יכולים להיות? בהקשר זה, אזרח או ארגון יכולים לרכוש מעמד של משתתף ביחסים משפטיים מסים?

מה הכוונה לנושא המס?

נושאי מס (או יחסים משפטיים בתחוםביצוע של חובות התשלום הרלוונטיים לתקציב) הם יחידים וישויות משפטיות שיש להם את הזכות להשתתף מס שונים יחסים משפטיים, יש זכויות וחובות שנקבעו על ידי פעולות רגולטוריות חוקיות של הפדרציה הרוסית ברמה הפדרלית, אזורית או עירונית.

מקצועות מס

האדם, המשרד או הסמכות הוא לרובהופכים לנושאי המס מכוח כניסתם של יחסים משפטיים אזרחיים. לדוגמה, לאחר סיום חוזה החוזה וקבלת פיצוי על כך, צד לחוזה, ככלל, מחויבת לחשב מסים על ההכנסות שהתקבלו ולשלם אותם לתקציב של הפדרציה הרוסית. בנוסף, אדם או המשרד יכול להיות כל מקור של מס בנכס - למשל, אובייקט הנדל"ן. לפיכך, לא משתתפים ביחסים משפטיים אזרחיים, הם בכל זאת נושאים של יחסי מס משפטי. במקרה זה - עקב פעולה של כללים מסוימים של החוק. התוכן שלהם נקבע על ידי מדיניות המס של המדינה.

משלם מס YL

בהתאם לסדרי העדיפויות של המחוקקמעשים נורמטיביים עמלות חדשות ניתן להציג, ואת אלה הנוכחי ניתן לבטל או מותאם, שיעורי מסוימים ותכונות חישוב החישוב שנקבע. לגבי מספר מסים לתשלום על ידי אזרחים וארגונים לתקציב של הפדרציה הרוסית, הרשאות וניכויים נקבעים.

המאפיינים העיקריים של אישיות המס

מומחים מזהים מספר מאפיינים מרכזייםדיני המס. קודם כל, מצב זה מרמז כי אדם או זכויות המשפטיות של הארגון וחובות בתחום הקניין ויחסים מנהליים, אשר עשוי להיות קשורות לחישוב ותשלום, כולל מסים והיטלים, דיווחו על תשלומים לתקציב הפדרלי.

מס אישיות משפטית יכול להניחאת הופעת מעמדו של מושא הפיקוח על המסים אצל אדם או ארגון והקמתם של אמצעי אחריות מסוימים לעבירות מס. ככלל, ישויות יותר במובן זה יש ישויות משפטיות.

מקור המס

משלם המסים (UL) יכול להיכנס רחבהטווח של יחסים משפטיים - להיות חוכר או משכיר, קבלן, לקוח, בעל, מעסיק. לאדם הגופני, בתורו, במקרים רבים יש טווח גדול יותר של זכויות. אך בגבולות שניתן לקבוע בחוזה הקונקרטי שהוא מסיים, או במעמד המוגדר לה לפי הוראות נפרדות של החוק.

המסים העיקריים הרוסי, כמו גם משפטימעמדם של נתיניהם נקבע ברמת החקיקה הפדראלית. במעשים משפטיים אזוריים ועירוניים, ניתן לקבוע את המאפיינים של אלמנטים ספציפיים של מסים - למשל, שיעורי עליהם.

משתתפים ביחסים משפטיים בתחום המסים

הבה נבחן בפירוט רב יותר אילו סטטוסיםעשויים להיות מיוצגים על ידי נושאי מס ביחסים משפטיים שונים. המשתתפים בתקשורת הרלוונטית בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית עשוי להיות:

  • פיזית ומשפטית במעמד משלמי המסים;
  • יחידים וגופים משפטיים שהם סוכני מס;
  • רשויות המדינה והרשויות המקומיות;
  • מבנים מחוץ לתקציב;
  • אשראי וארגונים פיננסיים.

רשימה זו של משתתפים פוטנציאלייםמס משפטי, באופן עקרוני, יכול להיחשב סגור. כמעט כל נתיבי המס, בדרך זו או אחרת, יתייחסו לכל אחד מהקטגוריות הנ"ל של המשלמים.

נישום מסים ישות

יש לציין כי כל קבוצות המשתתפיםיחסי המס המסחריים ניתן להגיש על ידי גורמים זרים הפועלים בשטח של הפדרציה הרוסית או, למשל, הבעלים של כל רכוש ברוסיה.

זה יהיה שימושי כדי לשקול את הפרטים של מצב משלמי המסים ביחס חובות התשלום השורר, כגון, למשל, מס הכנסה ומסים רכוש.

נושאים של תשלום מס הכנסה: ניואנסים

מי מעביר את מס הרווח לתקציב? משלם המסים העיקרי במקרה זה הוא UL (ישות משפטית). מס רווח של 20% צריך להיות מועבר על ידי כל החברות שפועלות על DOS (המערכת הכללית להרכיב חובות תשלום לתקציב של הפדרציה הרוסית).

נושא מס הכנסה

אם החברה, בתורו, עברה ל USN, אזהיא תשלם מס מופחת - 6% על הכנסות או 15% מההפרש בין הכנסות ועלויות בתקופת הדיווח. יזמים פרטיים לא משלמים את האגרה הנדונה. הם נושאים של מס על הכנסות של אנשים פיזית, בתנאי שהם עובדים על פי DOS. IP ב- USN, בתורו, לשלם מס באותה כמות כמו ישות משפטית.

מי מעביר את מס רכוש לתקציב?

נושא מס רכוש יכול להיות מעמדהן אנשים פיזיים והן חברות. עם זאת, הסכום עבור כל סוג של משלמים מחושב על פי עקרונות שונים. אם משלם המסים הרלוונטי הוא משלם מסים במעמד של אדם פיזי, המחויבות התשלום הוא נזקף רכוש בבעלות האזרח, על בסיס הערך cadastral ואת המלאי שלה בהתאם לנורמות של פרק 32 של קוד המס. בתורו, מס רכוש של ישויות משפטיות נקבע על פי הוראות פרק 30 של קוד המס.

אובייקט ונושא מס

ארגון כנושא מס הכנסה באופן כלליבמקרה משלמת אגרה המחושבת על בסיס הערך השנתי הממוצע של האובייקט. וזה בהחלט לא ההבדל היחיד בגישות של המחוקק על הסדרת מס רכוש ליחידים ישויות משפטיות. עקרונות חישוב החובות תשלום, הליך להפקיד כסף לתקציב שונים.

יחס החובות של ישויות משפטיות ויחידים כנושאי מס

לכן, ישויות משפטיות מחויבות לקבוע את סכום המס עלרכוש לבד. עבור אזרחים, העבודה הרלוונטית מתבצעת על ידי שירות המס הפדרלי של הפדרציה הרוסית. דפוס דומה, באופן עקרוני, אופייני למסים רבים אחרים. לדוגמה - זה ששולם עם קבלת רווח מסחרי על ידי חברה מחושב על ידי החברה באופן עצמאי. ואם אנחנו מדברים על מס הכנסה אישי משכרו של אזרח - החובה לקבוע את גודלו ואת התשלום לתקציב מוטלות על המעסיק. ניואנס זה מאשר את העובדה כי רשימת החובות המוטלות על ישויות משפטיות כמו נושאים של המס, ככלל, הוא רחב יותר מזה מוגדר לאזרחים.

לאחר שקלה את מהות הנושא של יחסי מס משפטי, אנחנו יכולים גם ללמוד את הפרטים של האובייקט שלהם.

מהו אובייקט מס?

משמעות הדבר היא נכס, הכנסה או רווח.יחידים או ארגונים שיש להם ערך מסוים והם כפופים למס מכוח הוראות החוק. במקרה של מס רכוש, זה יכול להיות פריט הנדל"ן. במקרה של פעילות מסחרית - הכנסה ממכירת סחורות או ממתן שירותים. המס הוא לרוב מחויב עליהם באחוזים - בהתאם לשיעור שנקבע עבור אובייקט מסוים על פי חוק.

נושא מס רכוש

אובייקט נושא מס - מושגים, מקרובהקשורים זה לזה. השני הוא למעשה המוביל של הראשון, אשר, בתורו, לקבוע מראש את מעמדו של הנושא כמשתתף ביחסים משפטיים. אם מושא המיסוי בנכס של אדם או ארגון חסר או לא התקבל על ידו כתוצאה מעסקאות מסחריות, אז הם לא יהפכו לנושאים של החובה תשלום.

אובייקט ונושא כגורמי מס

ניתן לציין כי יחד עם האובייקט ואת הנושאישנם מספר גורמים נוספים במבנה המס. כלומר: בסיס, שיעור, תקופת החישוב, סדר, וגם תנאי התשלום. כמו כן, כאלמנט של מס, היתרונות שנקבעו עבור זה נחשבים בדרך כלל. כל הרכיבים של חובות התשלום של אזרחים וארגונים לתקציב של הפדרציה הרוסית נקבעים על ידי חקיקה של המדינה.

קרא עוד: