/ מהי היפותזה? הסוגים שלה

מהי היפותזה? הסוגים שלה

בכל תחומי החיים - מהמדע ועד היומיומי - אנואנו עוברים מבורות לידע, מבינים תופעות שונות ומחברים אותם זה לזה. במהלך תהליך זה, אנו עושים הנחות, לבנות השערות. הם עשויים להתברר שקר, אבל יכול להיות מוצדק על ידי הולך אל האמת והעלאת רמת הידע שלנו. אז מהי היפותזה?

מהי ההשערה?
כפי שמסבירים ספרי הלימוד, ההיפותזה היאההנחה, לרוב בסניף המדעי, שנמצאת במצב תלוי במקצת. כלומר, בעוד זה לא יכול להיות הכחיש ולא אישר. השערות יכולות להכיל את הסיבות, ההשפעות, הקשרים בין תופעות טבעיות, יכולות להתייחס לפעילות נפשית או לחיי החברה.

אם כבר מדברים על איזו היפותזה, זה שווהלהתעכב על מידת הכלליות שלה. על פי גורם זה, ניתן להגדיר את כל ההנחות באופן כללי ובמיוחד. בקיצור, המטרה של קביעת השערה כללית היא לספק הצדקה מדעית לגורמים ולחוקים של כל תופעה, לא יחיד, אלא מעמד שלם. דוגמה להנחה כזו היא שכל החומרים מורכבים מאטומים, או תיאוריה על הופעת חפצים שמימיים. השערות חשובות כאלה, בתנאי שהן ראיות, הן תיאוריות מדעיות, וחוץ מזה, הן ממלאות תפקיד מפתח בהתפתחות המדע העולמי כולו.

היפותזה מדעית
היפותזות פרטיות מחשיבות אובייקטיםתופעות מזוהות מהסדרה הכללית. הנחות רבות כאלה נעשות במחקרים חברתיים או בארכיאולוגיה, במהלך החפירות. יש גם היפותזות מבודדות הממחישות את מהות המוצא והסיבות של עובדות קונקרטיות ואירועים מסוימים. דוגמה בולטת לכך יכולה להיות עבודתו של הרופא: במהלך הטיפול בחולה מסוים, הוא מציג השערה אחת, הממנה ומתאים את משטר הטיפול.

במשפט ההלכה, ההיפותזה המדעית היא לעתים קרובותרחוק מלהיות לבד. גישה להסבר עובדות בודדות, מקרים, מכלול הנסיבות שהתרחשו ניתן לעשות מכמה צדדים. היפותזות שונות בשורש נקראות גרסאות. הם גם כללי ופרטי.

הוכחת ההשערה אינה כה חשובה, אחת או אחתכללי, אנשים עושים מספר הנחות בכל שלב של המחקר שלהם. הנחות אלו מותנות, מסייעות לקבץ ולנתח את הנתונים לשיקול דעת נוח יותר. הם נקראים עובדים. נראה כי השערת העבודה אינה מבקשת כלל להבהיר את הסיבות האמיתיות ואת הסדירות של התופעה הנחקרת, אך היא נחשבת רק גורם עזר.

השערת עבודה
בזה, מהי ההשערה, הבנתי, ועכשיובואו נדבר על אישור או הפרכה. כדי לאשר כל הנחה, ישנן שתי דרכים: ישיר ועקיף. בראשון, תפקיד עצום מתבצע על ידי כל מיני ניסויים כי להסיק את ההשלכות של ההשערה ולאמת אותם. ההצלחה של הוכחת ההשערה תלויה בהגדרה הנכונה של המטרה ובתכנון המוסמך של התהליך הניסיוני. דרך עקיפה היא להפריך את כל השערות שווא, וכתוצאה מכך יש רק אחד - האמיתי היחיד.

באשר להפרכת ההשערות, כאןהכל פשוט: אתה צריך להפריך את התוצאות שלהם, להוכיח כי אין להם מקום במציאות. ההצלחה הסופית יכולה להיות מושגת אם מגלה עובדות, סיבות או השפעות המנוגדות ביסודן לתוצאות ההשערה.

זה הכול. עכשיו אתה יודע מה ההיפותזה היא, איך זה בנוי, הוא אישר מופרך. תן לך להיות מלווה ההיגיון!

קרא עוד: