/ / רמות וצורות של מודעות חברתית

רמות וצורות של מודעות חברתית

זוהי ההגדרה של הקטגוריה הנדונהאתה יכול לתת. התודעה מיוצגת על ידי הפילוסופים כפונקציה עליונה המיוחדת רק למוח האנושי ולקשורה בדיבור. היא מורכבת מהשתקפות תכליתית ומלאה של המציאות. יש מודעות בשתי צורות - אישיות וחברתיות. האחרון יידונו ביתר פירוט.

להלן נשקול מה רמות וצורותהתודעה הציבורית מובחנת על ידי מדע שכזה כמו הפילוסופיה. אבל קודם אני רוצה לציין שזה חלק בלתי נפרד מהתהליך החברתי-היסטורי, ובאופן כללי, ככלל, כפונקציה של החברה האנושית. היא נוצרת על ידי היותה, עם זאת, היא מפתחת על פי החוקים שלה, כך שהוא יכול גם בפיגור מאחורי להיות, אז זה לפני זה.

מקובל לבודד 3 רמות של הקטגוריה הנדונה, כלומר תודעה רגילה, אידיאולוגיה חברתית ופסיכולוגיה חברתית.

התודעה הרגילה מופיעה באופן ספונטני בתהליךפעילויות יום-יומיות. היא משקפת ישירות את הצד היומיומי (החיצוני) של חיי החברה ואין לה מטרה כמו החיפוש אחר האמת.

האידיאולוגיה מוצגת כמכלולתיאורטיות המשקפות את מידת הידע של החברה ואת כל העולם הזה, ואת הצדדים השונים שלה. רמה זו של התודעה נקראת גם רציונלית.

הפסיכולוגיה החברתית היאמערכת של רגשות, מנהגים, מצבי רוח, מוטיווציה, מסורות האופייניות לחברה כולה וקבוצות חברתיות שונות. רמה זו של התודעה נקראת גם רגשית.

יש לציין כי האינטראקציהשלוש רמות אלה של התודעה הציבורית הן מורכבות מאוד, מעורפלות. אף על פי כן, הם כולם חלק מהנפשי, המחייבת תהליכים מודעים, לא מודעים ובלתי מודעים.

ובכן, ועכשיו נשקול מה, למעשה, את הטפסיםפילוסופיית התודעה הציבורית יוצאת לפועל. ההתפתחות של ההוויה, היכולת של האדם לקוגניציה התעוררה והתעשרה, הם הופיעו בהדרגה. זה מה שיש לנו היום.

צורות של תודעה חברתית: תודעה מדעית ופילוסופית

תודעה מדעית מוצגת כהשתקפות רציונלית ושיטתית של תמונת עולמנו בשפה מדעית מיוחדת. טופס זה מבוסס על ומצא אישור אימות בפועל ומעשי של היפותזות, תקנות וחוקים.

התודעה הפילוסופית מיוצגת כתפיסת עולם תיאורטית, מדע על חוקי הטבע, חשיבה, חברה ויחידים.

צורות של תודעה ציבורית: תודעה פוליטית

התודעה הפוליטית מיוצגת כמערכת של רגשות, מסורות, מצבי רוח מתמשכים, רעיונות ומערכות תיאורטיות המשקפות את האינטרסים הספציפיים של קבוצות חברתיות גדולות, את קשרי הגומלין ביניהן ואת יחסם למוסדות הפוליטיים הציבוריים.

צורות של תודעה ציבורית: תודעה מוסרית ומשפטית

המוסר הוא מערכת של דעות, תפיסות, נורמות והערכות של התנהגות החברה כולה, קבוצות חברתיות שונות ויחידים.

הזכות מיוצגת כמערכתיחסים חברתיים ונורמות מסוימים, ושמירתם מוסדרת ומבוקרת על ידי המדינה והרשויות. ברמה התיאורטית, צורה זו היא אידיאולוגיה משפטית המבטאת את האינטרסים והשקפות של קבוצות חברתיות גדולות.

צורות של תודעה ציבורית: תודעה דתית ואמנותית

הבסיס לתודעה הדתית הוא אמונההחברה על טבעי. זה כולל תורות דתיות שונות עם הרעיונות שלהם על הסדר העולמי, את הרגשות והפעולות של המאמינים, בפרט טקסים, מסורות, נורמות של התנהגות, מערכת האיסורים.

תודעה אמנותית מיוצגת כפעילות רוחנית של החברה בתחום התרבותי. זה מרגש, משפיע על מחרוזות הנשמה, מספק הנאה אסתטית או, להיפך, חוסר שביעות רצון, מבקש השתקפות. כאן תוכלו לכלול יצירות ספרות (פרוזה, שירה), ארכיטקטורה, פיסול, ציור וכו '.

קרא עוד: