/ / העוזרים הקרובים ביותר של פרעה היו פקידים גבוהים

העוזרים הקרובים ביותר לפרעה היו פקידים בכירים

במשך ארבעים שנה הוא פרח על הגדהנילה היא אחת המדינות החזקות ביותר של אותה תקופה - מצרים העתיקה. תרבותו הניחה את היסודות להתפתחות הציוויליזציה העולמית כולה, ומערכת הניהול הפכה למודל של מונרכיות רבות. השליטים, שנחשבו לאלים במהלך חייהם, יצרו אנרגיות הרמוניות ורציונליות של כוח, שאיפשרו להם לשלוט בכל ההיבטים של חיי עמם ביעילות מרבית.

העוזרים הקרובים ביותר של פרעה היו

רמות גבוהות יותר של כוח המדינה

המבנה הממשלתי של מצרים העתיקה היהמערכת מורכבת המבוססת על היררכיה קפדנית שסיפקה את הכפיפות ללא תנאי לממונה עליו. זה היה סוג של פירמידה, שבראשה הוצב השליט "האל", פרעה. בידיו, כל כוח המדינה היה מרוכז.

אבל לבד לנהל את המדינה היההוא בלתי אפשרי. צעד אחד למטה היה ג'טי - זה הכבוד העליון, העוזר הקרוב ביותר לפרעה. במשך ארבעת אלפים שנה של היסטוריה מצרית עתיקה, תפקידים רשמיים של פקיד זה עברו שינויים משמעותיים.

חובות של עוזר העליון

אם בהתחלה הוא היה הכוהן העליון של הבירה,אשר, בנוסף לתקשורת עם האלים, היה אחראי על ניהול של משק הבית של פרעה, אז במרוצת הזמן תחום פעילותו התרחבה במידה ניכרת. האנשים האנרגטיים והמפתיעים האלה ריכזו בידיהם את ניהול כל ענייני המדינה.

כותרת התפקיד של העוזרים הקרובים ביותר של פרעה

עוזר העליון של פרעה במצרים העתיקה,רוחץ בקרני תפארתו של אדון השמש שלו, היה לו, כמוהו, כוח בלתי מוגבל. זה לא קשה לנחש כי עמדה זו נכבשה על ידי הקרובים הקרובים ביותר של פרעה או, למעט, את הנבחרים הכי מזכירים ו שכותרתו של המשפחות האריסטוקרטי גבוה. עם הזמן, המונח "ג'אטי" הודח על ידי המילה הערבית "הווזיר", אך הוא לא גרם לשינויים משמעותיים בחייו של הבכיר.

המסמכים נשמרו בפירוטהוכרזו הכוחות הרשמיים של הג'אטי-ווזיר. ביניהם, חובות חשובות כגון פרסום חוקים, העלאת דרגה, הקמת גבולות של שטחים השייכים לבעלי קרקעות גדולים, כמו גם פונקציות המשטרה. בהיותו יושב-ראש שישה לשכות-משפט שפעלו במצרים העתיקה, הוא הפעיל שליטה בצד הזה של חיי המדינה.

פקידים ברמה נמוכה יותר: פונקציות ותואר התפקיד

העוזרים הקרובים ביותר לפרעה היו שלושה. הם יצרו את הצעד הבא של הסולם הרשמי והיו האליטה של ​​החברה. שמותיהם נמצאים על קירות המקדשים העתיקים. על ידי וותק, עוזריו הקרובים של פרעה היו גזבר, ראש העבודה ומנהל "בית הנשק". היקף כל אחד מהם היה מוגבל לחלוטין. הגזבר היה אחראי על כל הרכוש המטלטל והמקרקעין של המדינה. תפקידיו כללו שליטה על יישום קפדני של כל הגזירות הכלכליות של פרעה ואוספי המסים.

מה עשו האצילים בשירות הפרעה

התואר של העוזרים הקרובים ביותר לפרעה,עומד באותה רמה כמו הגזבר, מגלה באופן מלא את מהות הפעילות שלהם. ראש העבודה היה אחראי על יכולתן של מערכות השקיה והשקיה, שבאקלים צחיח היה תפקיד חשוב מאוד, ומנהל "בית הנשק" עסק בתמיכה חומרית בצבא.

המנגנון המינהלי של המאות האחרונות

המונומנטים הכתובים של אותה תקופה מעידיםעל מה שעשו הנכדים בשירות הפרעה. אחת הצורות הנפוצות ביותר של פעילותם היתה השתתפות בכל מיני מועצות ופגישות. הם ישבו בהזדמנויות שונות. אלה נושאים הקשורים לפתרון בעיות כלכליות, פוליטיות וחברתיות. העוזרים הקרובים ביותר לפרעה היו מספר רב של ארגונים עממיים, שכל אחד מהם מילא תפקידים מנהליים ברמה שלו.

ג'אטי הוא עוזרו הקרוב ביותר של הפרעה

מושלי פרעה

כתוצאה מהרחבת הרציףקובע כי שטח מצרים העתיקה התרחב במידה ניכרת, והוא כולל פרובינציות רבות. בהם העוזרים הקרובים ביותר של פרעה היו השליטים שמונו על ידי אותם, המכונה nomarchs. הצארים המקומיים האלה, הפועלים בכל המקרים של החיים למען השליט העליון של המדינה, היו בעלי כוח בלתי מוגבל כמעט. תוך ניצול המרחק מהבירה ומורכבות המעקב אחר פעילותם, הם התעללו לעתים במעמדם ויצאו לדרך הקרויה "שחיתות" בימינו.

מעניין לציין כי תחת Amenhotep III (XIVהמאה לפנה"ס. ה) עוזריו הקרובים של פרעה גויסו ונשלחו לשטח הוראות מיוחדות, שבהן הפקידים הנבחרים וסופריהם פירטו את הכללים לטיפול במסמכים מסווגים, שימוש בחותמות וקביעת הזמן לעיון בתלונות. מקום מיוחד בהם הוטל על העברת עונשים על סליחת סודות המדינה.

עוזר לפרעה במצרים העתיקה

הצצה אל העבר

פענוח של המונומנטים הכתובים של אותה תקופהמותר להציג במלואו את תמונת המבנה הממלכתי של מצרים העתיקה ולברר מה עושים הנכדים בשירות של פרעה. מהם נודע כי לצד היבטים חיוביים רבים של מבנה הניהול, היו בו חסרונות משמעותיים מאוד. אחד מהם, למשל, היה היעדר חלוקה ברורה בין הסמכויות של גופים משפטיים ומנהליים. עם זאת, למרות הכל, המדינה שנוצרה על גדות הנילוס העתיקה לקח מקום מכובד בהיסטוריה העולמית.

קרא עוד: