/ / בית המשפט כאיבר של הרשות השופטת. רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית

בית המשפט כאיבר של הרשות השופטת. רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית

בכל הזמנים אנשים לא היו מסה שונה. הם תמיד ניסו להתאחד במבנה. המבנה הראשון היה הקהילה השבטית. אבל זה הראה חוסר יעילות שלה כאשר מדובר בתיאום הפעילות של מספר גדול של אנשים. כך החלה החברה ליצור בהדרגה מבנה חדש, שהפך בסופו של דבר למדינה.

כמובן, היום כזה חברתימבנה עבור כל אחד הוא לא משהו על טבעי. יש הרבה מדינות בעולם. אבל הסדרת הפעילות של מבנה גדול כזה מתרחשת באמצעות כוח, כלומר, הזדמנות אמיתית להשפיע על פעולות החברה. הוא מתבטא בגרסאות שונות. חשיבות רבה בתהליך התיאום של תפקוד של המדינה הן רשויות אכיפת החוק. ביניהם, בתי המשפט לשחק תפקיד מפתח. ברוב המדינות, מחלקות אלה מייצגות סניף נפרד לחלוטין של הממשלה. כך, בית המשפט, כאורגן של הרשות השופטת, ניחן במספר רב של תכונות אופייניות. ננסה לבחון אותם באמצעות הדוגמה של מערכת המשפט של הפדרציה הרוסית.

בית המשפט כרשות שיפוטית

צדק והפרדת רשויות

כידוע, קיים עיקרון של הפרדהמינהל ציבורי. פעם זה הפך להיות חדשנות אמיתית. הוא הומצא בזמן החדש, כאשר כמעט כל העולם היה שקוע בתוך האש של המהפכה. משימתם העיקרית של אנשים באותה העת היתה פיתוח מודל חדש ביסודו של המבנה הפוליטי והמשפטי של המדינה, שהיה אמור להתקיים לאזרחים. לאור המגמות הללו, שני הוגים - ג'ון לוק וצ'ארלס-לואי דה מונטסקייה, מפתחים את עקרון הפרדת הרשויות. לדבריו, כל המינהל הציבורי מתחלק בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והשופטת. כמעט כל המדינות המודרניות פועלות על בסיס עיקרון זה. גופים שיפוטיים הם נציגים של הסניף של אותו שם.

הסניף השיפוטי - מושג

כפי שמצאנו, מדינות מודרניותבנויים על עקרון הפרדת תחומי השלטון. הרשות השופטת במקרה זה היא אחד הענפים העיקריים. עם זאת, הנושאים שלה לא יכול להיות כל גופים המדינה, אבל רק אלה שיש להם כמה כוחות מיוחדים. בעזרתם, מערכת של מחלקות כאלה יכול לתאם כמעט את כל היחסים החברתיים. על פי האופי המשפטי שלה, הרשות השופטת היא שדה אכיפה. המשימה העיקרית שלו - את הפתרון של בעיות מסוימות הנובעות בתהליך של החברה. הנציגים העיקריים של הסניף בפדרציה הרוסית הם בתי המשפט והשופטים.

בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית

פונקציות סניף

למעשה, הסניף המקביל זהה לכללמערכת של איברים מסוימים. כלומר, בתי המשפט - זה הרשות השופטת, אם אתה לא נכנס להבנה תיאורטית. לכן, מושגים רבים הקשורים לסניף יכול להיות מיושם גם על איברים מיישמים מייד. לפיכך, יש את הפונקציות הבאות של בית המשפט, כלומר:

 • לממש את חוקיותם של אמצעים פרוצדורליים כופים;
 • ארגון הצדק בשטח המדינה, במקרה שלנו RF;
 • פרשנות של נורמות משפטיות;
 • הסמכה בפועל של עובדות משמעותיות מבחינה משפטית;
 • הגבלה של אזרחי הפדרציה הרוסית האישיות המשפטית שלהם על בסיס נורמות חקיקה ספציפיים.

תפקידים אלה של בית המשפט נוגעים אך ורק לגופים של הפדרציה הרוסית. עם זאת, ברוב המדינות הם אותו דבר, עם נתח של שינויים קטנים.

עקרונות פעילות בתי המשפט והרשות השופטת

כל סוג משפטי, פוליטי או אחרמבנים בפונקציה שלנו המדינה אחרים על בסיס של מספר עקרונות מסוימים, כלומר, נקודות ההתחלה. ברוסיה הם מבוססים במעשה העיקרי של המדינה שלנו - החוקה. על פי הוראותיו, פעילות בית המשפט מתבססת על העקרונות הבאים:

 • כל איברי הענף המקביל של השלטון הם עצמאיים לחלוטין ועצמאיים;
 • פעילותם מתממשת באמצעות יישום נורמות משפטיות במסגרת הליכים משפטיים מנהליים, אזרחיים, פליליים ואחרים;
 • מעמד השופטים מאוחד בכל רחבי הפדרציה הרוסית;
 • הצדק מופעל רק על ידי בתי המשפט ולא על אף אחד אחר;
 • ארגון בית משפט של כל תחום שיפוט מתבצע על חשבון תקציב המדינה.

עקרונות אלה מראים את התפתחות המגזר השיפוטי בפדרציה הרוסית עד כה. זה לא מפתיע, שכן איברים של ענף זה מופקדים במספר פונקציות חמורות ביותר.

תפקידים של בית המשפט

מקום של כלי רכב הפדרציה הרוסית

למעשה, רוסיה היא נציגה קלאסיתהמדינה שבה עקרון חלוקת תחומי הניהול פועל באופן ויזואלי. בית המשפט, כאורגן של הרשות השופטת, הוא עצמאי לחלוטין. עם זאת, מסיבות שונות, הרשות המבצעת בחלק מהמקרים עדיין משפיעה על פעילות המוסדות המקיימים צדק. זה משפיע לרעה על המדיניות המשפטית של המדינה ועל חיי האוכלוסייה. בנוסף לכך, עובדה זו מעידה על הצורך ברפורמות מסוימות.

מערכת בתי המשפט הרוסיים - מושגים כלליים

כמעט כל האיברים השייכים לכך אוענף אחר של כוח, מייצגים מערכת היררכית אחת. בתורו, גם בית המשפט והשופטים העובדים בהם נכנסים למבנה אכיפת החוק. כמובן, פעילותם כפופה לנורמות של מעשים מסוימים. ראשית, בתי המשפט פועלים במסגרת החוקה ואינם יכולים להינשא להם. שנית, מעשה המפתח במערכת הרגולטורית הוא החוק הפדרלי "על השופטת של הפדרציה הרוסית".

הרכב בית המשפט

באשר למבנה האיברים עצמו, זההוא היררכי. יש כמה שורות של פעילות. כלומר, בתי משפט שונים יש כיוון משפטי או סמכות שיפוטית משלהם, אם אנחנו מדברים בשפה פשוטה.

שתי רמות של תפקוד

יש לזכור כי בית המשפט הוא גוף שיפוטיכוח יכול לפעול בכמה רמות של ההיררכיה של המדינה. בהתחשב במבנה של ארצנו, אנו יכולים להבחין בין שתי רמות של פעילות, דהיינו:

 • פדרלי;
 • רמת הנושאים של הפדרציה.

בהתאם לכך, כל מערכת בתי המשפט ברוסיה נבנית. יחד עם זאת, יש גם ברמה הלאומית, אבל זה כבר תחום הפעילות של הרשויות הגבוהות.

מערכת הצדק

איברי הענף המוזכרים במאמר נמצאים במבנה היררכי. הוא מורכב ממספר רב של מחלקות בעלות אוריינטציה תפקודית שונה. לפיכך, בתי המשפט הבאים הם חלק ממערכת בתי המשפט הארציים, דהיינו:

 1. בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית.
 2. בתי המשפט של אוריינטציה כללית, אשר נופלים לשתי קטגוריות: הקישור הראשי והרשויות הצבאיות.
 3. גופי בוררות.

יצוין כי הרכב בית המשפט של כל אחדההתמקדות תהיה שונה לחלוטין. היבט זה תלוי המקרים, המאפיינים של ייצור, וכו ' לגבי ההפרדה כל המופעים, זה בדרך כלל מבוצע על סוג טריטוריאלי והפקה. כלומר, ההליך הפלילי - הוא בסמכות של בית המשפט ברמה הכללי, אבל כל המחלוקות של ישויות משפטיות נחשבות בגוף בורר.

פעילות בית המשפט

שיפוט כללי: תכונות

סמכויותיו של בית משפט בעל סמכות שיפוטית כלליתכי הוא יכול לבצע פעולות בהליכים אזרחיים, פליליים ומנהליים. האזרחים יכולים לפנות לגופים אלה בערכאה הראשונה, כמו גם לערעורים ולערעורים. הקשר העיקרי בתחום השיפוט הכללי הוא, כמובן, בתי המשפט המחוזיים. ראוי לציין כי במקרים מסוימים הם יכולים להיות ערעורים מקרים. זה אפשרי במקרה של שיקול ראשוני של המקרה על ידי הצדק של השלום.

סמכותו של בית המשפט

העררים הם גופיםנושאים של הפדרציה הרוסית. סקירת הסקירה מתבצעת על ידי הקולג 'המתאים של בית המשפט העליון של הפדרציה הרוסית. סמכות השיפוט הכללית כוללת גם רשויות צבאיות. בתי משפט אלה פועלים בצבא. הם מיישמים משימות ספציפיות. הבסיס לפעילותם הוא פשעים שבוצעו על ידי נציגי הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית. בנוסף, בתחום השיפוט שלהם גם מקרים בעלי אופי אזרחי הנובעים מסכסוכים בין אנשי צבא ומיד על ידי משרד הביטחון הרוסי.

תעשיית בוררות

כל הסכסוכים הכלכליים בין ישויות משפטיותלשקול שורה נפרדת של גופים. הסמכויות של בתי המשפט לבוררות נקבעים על ידי הפרטים של המקרים שלהם. ככלל, הן נובעות ממערכות משפטיות מנהליות ואזרחיות. הרעיון של סכסוך כלכלי במקרה זה הוא המפתח. מאז הוא מאפיין את העבודה של כל מערכת האיברים. הסכסוך הכלכלי במקרה זה הוא סוג מסוים של מחלוקת בין אנשים המשתתפים בחיי הכלכלה והם משפטיים. נושאים של יחסים כאלה יכולים להיות גם אזרחים, יזמים.

אשר למערכת בתי המשפט לבוררות, היא מורכבת מהגורמים הבאים, דהיינו:

 • מקרה ראשון ברמת המחוז;
 • ערעור ערעורים;
 • מקרים של בוררות;
 • המועצה השופטת על סכסוכים כלכליים של בית המשפט העליון של הפדרציה הרוסית.

כל הגופים המיוצגים מפעילים את כוחותיהם בכל מקום. מאז סכסוכים כלכליים לעתים קרובות נוצרים בחיים המודרניים.

בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית

הכי "נכבד", אם יורשה לי לומר,הוא איבר בעל אותו שם עם החוק הבסיסי. בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית יש כוחות ספציפיים למדי. קודם כל, פונקציות הבקרה הן בין הפונקציות העיקריות שלה. אבל יש כוחות אחרים של בית המשפט.

 1. על בסיס הבקשות של נציגי הגופים העליונים של הכוח, בית המשפט החוקתי יכול לפתור שאלות לגבי הציות של מעשים נורמטיביים מסוימים עם הוראות חוק היסוד.
 2. בהליך של הליטיגציה החוקתית, נפתרים גם סכסוכים על סמכותן של רשויות המדינה.
 3. מקרה זה נותן פרשנות רשמית של הוראות החוקה.
 4. בית המשפט החוקתי יש את הזכות להציג את דעתו על הנכונות והשמירה על הסדר תחת האשמה של נשיא הפדרציה הרוסית.
  - ארגון בית המשפט

בנוסף, המקרה הנ"ל יכול להיות יוזם של generalmaking. הרכב בית המשפט של סמכות השיפוט כולל תשעה עשר חברים.

במקום מילת מפתח

אז, גילינו כי בית המשפט כמו גוף שיפוטיכוח עצמאי ועצמאי. בעבודתו הוא ממלא תפקידים ספציפיים שמטרתם לפתור סכסוכים ספציפיים וליישם אחריות משפטית.

קרא עוד: